رویداد مدیران خلاق

برند سازی مبتنی بر تجربه

عنوان دوره

برند سازی مبتنی بر تجربه


ویدیو معرفی

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/833J4u
به اشتراک بگذارید:

توضیحات دوره

تجربه مشتریان از برند همه چیز است

مهم ترین واژه در این زمینه تجربه برند است. تجربه مشتری به واقع عامل اصلی متمایز کننده برند در دنیای رقابتی، پیش برنده از جانب مصرف کننده و مبتنی بر ارتباطات امروزه است. داشتن تجربه ­ای که با انتظارات برند همسو باشد و توسط جایگاه­ یابی، تعهدات و انتظارات برند ایجاد شود ( انتظاراتی از قبل  توسط محصولات، تبلیغات، محتواهای نوشته شده و  ایجادشده بود. ) حقیقتاً آن چیزی است که در مورد تجربه مشتریان از برندو ارتباط آنان با برند اهمیت دارد.....

 دوره برندسازی مبتنی بر تجربه 
" Experience Branding "

 این دوره 6 ساعت و به صورت وبینار می باشد

روزهای برگزاری دوره :24 و 25 و 26 آبان ماه می باشد

ساعت وبینار 19 تا 21 

تمام فیلم وبینار ضبط میشه و در گروه تلگرامی که اختصاصی مخصوص ثبتنام کننده ها می باشد قرار می گیره

این دوره شامل سرفصل های زیر می باشد:
1. تجربه برند و برندسازی مبتنی بر تجربه چیست؟
2. تجربه برند برندسازی مبتنی بر تجربه برای برندها چقدر مهم است؟
3. برندسازی مبتنی بر تجربه چگونه ارزش ویژه برند را ایجاد می کند؟
4. ارکان اساسی برندسازی مبتنی بر تجربه کدامند؟
5. نتایج برند سازی مبتنی بر تجربه چیست؟
6. چگونه می توان از برندسازی مبتنی بر تجربه برای برند خودمان استفاده کنیم؟

مدرس :جناب دکتر مهرداد انوری

• مدرس و مشاور توسعه کسب و کار
   • استراتژیست برند و مشاور برند سازی و تبلیغات
   • دکترای مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، دانشگاه تهران  
   • عضو هیئت علمی موسسه علوم و فنون تهران
   • مدرس و سخنران دانشگاههای دولتی، آزاد و موسسات آموزش عالی آزاد
   • مدرس دوره های MBA, DBA, PostDBA
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه برند ملی و مقاصد گردشگری در کشور 
   • اولین مشاور برند و بازاریابی سازمانهای دولتی در حوزه ورزش در کشور 
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه بازاریابی سیاسی و برند سیاسی در کشور 
   • بیش از 30 مقاله تخصصی در حوزه کسب و کار، برند، بازاریابی، تبلیغات، برند ملی و گردشگری
   • مشاور برند و بازاریابی بیش از 40 سازمان خصوصی و دولتی