نا گفته های خلق تبلیغات اثربخش

 

نا گفته های خلق تبلیغات اثربخش

سرفصل ها :
• مفاهیم پایه ای ارتباطات برند و تبلیغات
• نقش و جایگاه تبلیغات در برندسازی
• خلاقیت در تبلیغات
• روش های ایجاد و پرورش خلاقیت
• نگارش تبلیغات اثرگذار در رسانه های مختلف
• استراتژی های تبلیغات
• ارزیابی اثربخشی تبلیغات
• اسرار موفقیت در تبلیغات
• تدوین اهداف تبلیغ
• مورد کاوی تبلیغات ایرانی و بین المللی

لینک دوره:http://www.modirankhallagh.ir/Events/Details/34

مدرس :جناب دکتر مهرداد انوری

• مدرس و مشاور توسعه کسب و کار
   • استراتژیست برند و مشاور برند سازی و تبلیغات
   • دکترای مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی، دانشگاه تهران  
   • عضو هیئت علمی موسسه علوم و فنون تهران
   • مدرس و سخنران دانشگاههای دولتی، آزاد و موسسات آموزش عالی آزاد
   • مدرس دوره های
MBA, DBA, PostDBA
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه برند ملی و مقاصد گردشگری در کشور 
   • اولین مشاور برند و بازاریابی سازمانهای دولتی در حوزه ورزش در کشور 
   • پژوهشگر پیشگام و ارائه مقاله در حوزه بازاریابی سیاسی و برند سیاسی در کشور 
   • بیش از 30 مقاله تخصصی در حوزه کسب و کار، برند، بازاریابی، تبلیغات، برند ملی و گردشگری
   • مشاور برند و بازاریابی بیش از 40 سازمان خصوصی و دولتی