خرید دوره

برندینگ سالن های زیبایی

  • star
  • star
  • star
  • star
  • star

توضیحات

معناي برند را مي داني؟
ايا مي داني برند شدن به داشتن لوگو نيست ؟
ايا مي داني برند شدن به مشهورشدن نيست ؟
و ...
اگر مشتاق هستي تا برند باشي و برندسازي را در كسب و كارت پياده كني نياز به آگاهي و جسارت اجراي مراحل برندسازي را بايد داشته باشيد 
اين فايل آموزشي براي شماست كه ميخواهد بين رقبا ديده شود و متمايز باشد


ویدیو دمو

<p dir="rtl">معناي برند را مي داني؟<br /> ايا مي داني برند شدن به داشتن لوگو نيست ؟<br /> ايا مي داني برند شدن به مشهورشدن نيست ؟<br /> و ...<br /> اگر مشتاق هستي تا برند باشي و برندسازي را در كسب و كارت پياده كني&nbsp;نياز به آگاهي و جسارت اجراي مراحل برندسازي را بايد داشته باشيد&nbsp;<br /> اين فايل آموزشي براي شماست كه ميخواهد بين رقبا ديده شود و متمايز باشد</p>


قسمت 1:برندینگ سالن های زیبایی

برای مشاهده این قسمت لطفا دوره را خریداری نمایید

لینک کوتاه: http://modirankhallagh.ir/SL/Index/252F7w
به اشتراک بگذارید: